Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

Các nghĩa sỹ họ Phạm tham gia khởi nghĩa Lam Sơn

Bảng ghi chép tráng niên - hiền tài - hào kiệt các nơi đến Lam Sơn hội nghĩa kể từ ngày nhen lửa đến lúc vượng.
- Năm Ất Mùi 1415 (18 người):
Lê Lai, Đinh Liệt, Nguyễn Thận, Lê Ngân, Lê Liễu, Trịnh Khả, Đinh Lễ, Đinh Bồ, Lê Sát (tức Lý Sát), Nguyễn Lý, Trương Lôi, Trương Chiến, Lê văn Linh, Vũ Uy, Lưu Nhân Chú, Bùi Quốc Hưng, Trần Lựu, Lê Bồi
- Năm Bính Thân 1416 (55 người +8):
Nguyễn Như Lãm, Ngô Kinh, Ngô Từ, Lê Hựu, Lê Khuyên, Phạm Văn Xảo, Lý Triệu, Lê Thạch, Lê Khôi, Lê Khang , Lê Khiêm, Nguyễn Xí (gia thân Lê Lợi), Lê Trăn, Lê Vận, Lê Linh, Lê Chưởng, Phạm Vấn, Phạm Lung, Trần Lãm, Lê Tại, Lê Thụ, Lê Lan, Lê Lân, Lê Xuân Thọ, Lê Lĩnh, Lê Văn Biếm, Phạm Lật, Lê Thiệt, Lê Đạt, Bùi Bị, Phạm An, Phạm Thái, Lê Nhi , Lê Bá Lao, Lê Cố, Lê Sao, Phạm Oánh , Phạm Nột, Nguyễn An , Hà Trung, Trịnh Đồ ( 2 voi và 8 gia nô), Hà Mộng, Hà Đệ, Lê văn Giáo, Trịnh Lỗi, Trần Trại , Đỗ Bí, Lê Khương, Lê Dạp, Lê Bí, Lê Hối, Lê Võ Bị, Lê Lô, Lê Lộ , Lê Lâm
- Năm Đinh Dậu 1417 (44 người):
Nguyễn Danh Cá, Lê Tôn Kiều, Lê Hào, Thìn Phạm Văn Liêu, Lê Trung, Lê Nhân Thọ, Lê Ninh, Lê Hà Viên, Lê Bôn, Lê Mạnh, Lưu Trung , Phạm Cuống, Lê Nỗ, Lê văn Chuẩn, Phạm Quỳ, Phạm Khanh, Trịnh Khắc Phục, Lê Cẩn, Lê Cẩm, Lê Văn Lễ, Trịnh Cương, Lê Văn Lang, Lê Lệ, Lê Như Hổ, Lê Xa Lôi, Lê Luân, Lê Hiên, Lê Định, Lê Độ, Lê Lãng, Lê Trinh, Lưu Đàn, Lưu Thuận, Trần Xứng , Trần Đáng, Lê Kiêu, Lê Cảnh Thọ, Trịnh Võ, Lê Khả Lãng, Trần Hốt, Lưu Hoãn, Quách Giai, Quách Hạ, Hoàng Quế Sơn

- Tổng cộng 123 vị ( Theo di cảo của Đinh Liệt)

Danh sách 13 nghĩa sỹ họ Phạm tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ ngày đầu:
+ Năm Bính Thân 1416 (8 người):
- Tháng 5 ngày 20 giờ Ngọ Phạm Văn Xảo
- Tháng 8 ngày 15 giờ Thân Phạm Vấn, Phạm Lung
- Tháng 9 ngày 26 giờ Ngọ Phạm Lật
- Tháng 10 ngày 2 giờ Mùi Phạm An, Phạm Thái
- Tháng 10 ngày 24 giờ Ngọ Phạm Oánh, Phạm Nột
+ Năm Đinh Dậu 1417 (5 người):
- Tháng giêng ngày 26 giờ Thìn Phạm Văn Liêu
- Tháng 3 ngày 20 giờ Mùi Phạm Cuống
- Tháng 4 ngày 27 giờ Tỵ Phạm Quỳ, Phạm Khanh

Theo “Đinh tộc ngọc phả” của Đinh Liệt; bản dịch của Đinh Xuân Vinh
Xem thêm Danh sách người họ Phạm tham gia chống quân Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét