Thứ Sáu, 18 tháng 2, 2011

Di tích đền Độc Lôi và đền Miệu thờ tướng Phạm Trọng Y thời phá Tống

Trên đường từ Kim Liên (nơi chôn rau cắt rốn của Bác Hồ) về Vinh, cuối huyện Nam Đàn là xã Nam Giang gần cầu Hữu Biệt có 2 di tích thờ tướng Phạm Trọng Y thời Lý có chiến công phá Tống bình Chiêm. Hai di tích này đều bên trái đường (theo hướng về Vinh)
Đền Độc Lôi ở góc đường lên mộ cụ Hoàng Thì Loan. Còn Đền Miệu mới được dựng lại trên nền núi bị đào hiện trong nhà máy bia Sài Gòn-Sông Lam.
Tư liệu về tướng Phạm Trọng Y

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét